2017 november

X. Magyar Ügyvédek Napja

Nagy érdeklődés mellett tartották meg az immáron a sorrendben tizedeik Magyar Ügyvédek Napját. november 11-én a Kúria épületében ...

​A magyar jogrendszer alapjaiban megváltozott - Miniszteri számvetés az IM négy éves munkájáról

Az elmúlt kormányzati ciklus négy éve alatt merre indult és hova jutott a honi jogalkotás nemzeti szinten és az európai uniós kötelezettségek terén - erről adott elemzést a X. Magyar...

​Az OTP-ben minden jogtanácsos tagja lehet az ügyvédi kamarának - Csányi Sándor: milyen ügyvédre lesz szükség a jövőben?

Biztos vagyok abban, hogy a jogtanácsosok is be fognak vinni az együttműködésbe olyan új szemléletet, tudást, morált, amely az ügyvédi kar számára jelent majd pozitív újdonságot - vélekedett a jogtanácsosok...

​Mediáció az igazságszolgáltatásban

Mind nagyobb igény mutatkozik a mediáció módszerére a polgári és a büntetőügyekben, ezért a Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara konferenciát rendezett „Mediáció a magyar igazságszolgáltatásban” címmel a...

Cyberjog konferenciát rendez a KGRE a BÜK-ben november 30-án

A Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar Infokommunikációs Jogi Tanszéke "A Cyber jog egyes kérdései" címmel ...

​Kihirdették az Üttv. salátát - a Pp. magánokirati definícióját kijavították

Az Üttv. saláta (Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXVI. törvény) elfogadott és a köztársasági...

Megkönnyebbülés: nincs jövedelemadó következménye az ügyvédi iroda által átvállalt kamarai díjaknak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (1) bekezdés új o) pontja szerint adómentes az ügyvédnél, alkalmazott ügyvédnél, kamarai jogtanácsosnál és ügyvédjelöltnél az ügyvédi iroda által helyette...

Mi, mikor és hogyan lép a Perkapu helyére - fény az éjszakában...

Lassan felfejthetők a részletek - a BÜK hírlevele szerint. ...

​Közigazgatási rendtartás hatálybalépésével összefüggő törvények és egyéb jogszabályok módosítása

Az Országgyűlés elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb jogszabályok módosítását. ...

Módosították az illetékekről szóló törvényt

A parlament elfogadta az illetékekről szóló törvény módosítását, amely összhangba hozza a termőföldszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alkalmazási körét a földforgalmi törvénnyel. ...

Copyright 2015 Panpress Kft.