Hírek

​Kihirdették az Üttv. salátát - a Pp. magánokirati definícióját kijavították

Az Üttv. saláta (Az ügyvédi tevékenységről szóló 2017. évi LXXVIII. törvény hatálybalépésével összefüggő egyes törvények és egyéb igazságügyi tárgyú törvények módosításáról szóló 2017. évi CXXXVI. törvény) elfogadott és a köztársasági...

Megkönnyebbülés: nincs jövedelemadó következménye az ügyvédi iroda által átvállalt kamarai díjaknak

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 7. § (1) bekezdés új o) pontja szerint adómentes az ügyvédnél, alkalmazott ügyvédnél, kamarai jogtanácsosnál és ügyvédjelöltnél az ügyvédi iroda által helyette...

Mi, mikor és hogyan lép a Perkapu helyére - fény az éjszakában...

Lassan felfejthetők a részletek - a BÜK hírlevele szerint. ...

​Közigazgatási rendtartás hatálybalépésével összefüggő törvények és egyéb jogszabályok módosítása

Az Országgyűlés elfogadta az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény hatálybalépésével összefüggő törvények és egyes egyéb jogszabályok módosítását. ...

Módosították az illetékekről szóló törvényt

A parlament elfogadta az illetékekről szóló törvény módosítását, amely összhangba hozza a termőföldszerzéshez kapcsolódó visszterhes vagyonátruházási illetékmentesség alkalmazási körét a földforgalmi törvénnyel. ...

​Katázhatnak jövőre az ügyvédi irodák is

A törvény kibővíti a kisadózók tételes adójának választására jogosultak körét az ügyvédi irodákkal, amelyek már decembertől bejelenthetik, hogy a katát választják, így a 2018-ban egész évben adózhatnak így. ...

​Az e-kereskedelem adózásáról és az uniós pénzügyi felügyeletről egyeztettek

A tagállamok képviselői az európai pénzügyi felügyeleti rendszer jövőjéről és a nemzetközi elektronikus kereskedelem áfa-szabályainak egyszerűsítéséről tárgyaltak az uniós pénzügyminiszterek tanácsa, az Ecofin november 7-i ülésén Brüsszelben. ...

​Nem alkotmányellenesek a drog mennyiségére vonatkozó Btk. rendelkezések

Az Alkotmánybíróság (Ab) november 10-én hozott határozatában kimondta, hogy nem alkotmányellenesek a büntető törvénykönyv (Btk.) kábítószerek mennyiségére vonatkozó, általános jellegű rendelkezései. ...

​Btk. módosító javaslat a gyerekek fokozott büntetőjogi védelmére hivatkozva

Szigorúbb büntetési tétel kiszabását tenné lehetővé a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális erőszak esetén az Országgyűlésnek november 7-én benyújtott törvényjavaslat. Az indokolás szerint a módosítás a gyermekek fokozott büntetőjogi védelmének egyik...

Megtévesztő megkeresésekre figyelmeztetett a civil szervezetek beszámolóival kapcsolatban az OBH

Több bejelentés érkezett az Országos Bírósági Hivatalba (OBH), miszerint civil szervezetek megtévesztő megkereséseket kaptak különböző gazdasági társaságoktól. E társaságok azt ajánlották, hogy ellenszolgáltatás fejében törvényességi és gazdasági szempontból átvizsgálják, javítják...

Copyright 2015 Panpress Kft.