Legutóbbi

Veszélyben a bírói függetlenség - A megoldás: politikai elhatározás kérdése - Makait idézte az M1

Legutóbb 2004-ben volt bérrendezés az igazságszolgáltatásban A Magyar Bírói Egyesület megítélése szerint a bírói bérek drasztikus reálérték csökkenése már a bírói függetlenséget is veszélyezteti és új bírói életpálya nélkül a...

Nők az ügyvédi pályán - Új kezdeményezés

Magyarországon az emberek nagyjából fele nem választana női főnököt, vagy beosztottat, és - a „Nyitottak vagyunk közösségi kezdeményezés” a Gemius 2014 nyarán végzett kutatásközlésére hivatkozó híradás szerint – a vele...

Lépések a nemek közti egyenlőségért - Tíz éves a Magyar Ügyvédnők Egyesülete

Idén februárban ünnepelte fennállásának tízedik évfordulóját a Magyar Ügyvédnők Egyesülete a Budapesti Ügyvédi Kamarában. Dr. Szűcs Andrea, az egyesület elnöke rámutatott, hogy bár lobbitevékenységük komoly eredményeket ért el - a...

Három magyar ügyvédet tüntetett ki a Szerb Ügyvédi Kamara - Egy sikeres sztrájk után

A Szerb Ügyvédi Kamara az “Order of Merits” kitüntetést adományozta 2015. február 28-án a Szerb Ügyvédek Napja alkalmából három magyar ügyvédnek. A Szerb és a Magyar Ügyvédi Kamara közötti kapcsolat...

A végrehajtási perek rendszere és sajátosságai

A Magyar Ügyvédi Kamara súlyt helyez arra, hogy a jogi pályára készülő egyetemi hallgatókat a szakmai kérdések elmélyült tanulmámyozására késztesse. Ennek egyik módja, hogy a MÜK minden évben meghirdeti a...

Új angol jogi terminológia a szerződések nyelvezetében1 - az egységesülő európai kötelmi jogi kifejezések megjelenése a hatályos Ptk.-ban

Jelen cikk első része az európai szerződési jogi terminológiáról, az Európai Bizottság által előkészített változásokról, míg második része a magyar szaknyelvet érintő egyes konkrét hatásokról, a Ptk. angol terminológiát felhasználva...

Mégis, ki fizeti a fordítási költséget?

Súlyosbodik-e a külföldön elítélt személy büntetőjogi helyzete a külföldi ítélet érvényének elismerése iránt indult eljárás során? A hatályos jogszabályok alapján nem egyértelmű az alkalmazandó jog kérdése. ...

Az új Ptk. jogalkalmazási problémái - várják az ügyvédek véleményét

Az új Polgári Törvénykönyv gyakorlati alkalmazásával felvetődő jogértelmezési kérdések feltárását tűzte ki célul a Kúria által létrehozott testület, amely most a szélesebb ügyvédi szakmai közvélemény álláspontját is szeretné megismerni. ...

A végrendeleti tanú aláírásának alaki követelményei - Bizonytalanság egy jogegységi határozat kapcsán

A Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2013/3. számában első olvasatban egy „mérföldkőnek” számító jogegységi határozat közzétételére került sor. A Kúria Pfv. I. ítélkező tanácsa – amelynek tagja vagyok – jogegységi...

Az előzetes letartóztatás strasbourgi gyakorlata – I. rész

Az Európa Tanács szervezeti keretei között működik a leghatékonyabbnak tekinthető nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely jogorvoslatot kínál azok számára, akiknek alapvető jogai a hatóságok eljárása során sérültek. Az emberi jogok...

Copyright 2015 Panpress Kft.