Legutóbbi

A végrendeleti tanú aláírásának alaki követelményei - Bizonytalanság egy jogegységi határozat kapcsán

A Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2013/3. számában első olvasatban egy „mérföldkőnek” számító jogegységi határozat közzétételére került sor. A Kúria Pfv. I. ítélkező tanácsa – amelynek tagja vagyok – jogegységi...

Az előzetes letartóztatás strasbourgi gyakorlata – I. rész

Az Európa Tanács szervezeti keretei között működik a leghatékonyabbnak tekinthető nemzetközi emberi jogvédelmi mechanizmus, amely jogorvoslatot kínál azok számára, akiknek alapvető jogai a hatóságok eljárása során sérültek. Az emberi jogok...

A külföldi ítélet érvényének hazai elismerése és annak nehézségei

A nemzetközi ügyekben eljáró bíróknak speciális szakmai tudással is kell rendelkezniük. Ugyanakkor a rugalmas bírói szemlélet is szükségeltetik. Ismerniük kell sok egyéb mellett azokat a rendező elveket, amelyeket valamennyi, a...

A pótmagánvádról - más nézőpontból

Figyelmesen olvastam dr. Fázsi László kitűnő cikkét1, mert gyakorló ügyészként évtizednél hosszabb ideig referádám jelentős részét az igazságszolgáltatás rendjét sértő bűncselekmények alkották, és mert – mint a szerző is említette...

Mire elegendő az ügyvédi hivatás közjogi tartalma?

Az ügyvédi kamarából kizárt ügyvéd két területi kamara és a Magyar Ügyvédi Kamara alperesek ellen nyújtott be keresetet kártérítés iránt, amely bírói elfogultság bejelentése és az eljáró bíróság kijelölése után...

Kölcsönös érdekvédelem és bizalomerősítés - Szerkesztőségi jegyzet

Célközelbe ért az ügyvédek elektronikus pénzletét-nyilvántartásának területi kamarai szintű bevezetése. A soron következő lépés az elek­tro­nikus pénzletét-nyilvántartás országossá tétele, amelyet várhatóan a pénzletét országos elektronikus kezelése fog követni.Az Üt. előírása...

Jogszerűtlen a kizárólag ügyfélkapura alapított elektronikus ügyintézési eljárásrend - A MÜK álláspontja

A Magyar Ügyvédi Kamara (MÜK) fellépést és a most folyó jogalkotás során korrekciót kért az igazságügyi szaktárcától. Levelében dr. Bánáti János elnök részletesen feltárta az alkotmányos, nemzetközi jogütközési- és gyakorlati...

Nyomon követhetők elektronikusan ügyadataink az FT-n

A Fővárosi Törvényszék lehetővé tette, hogy az ügyvédek, jogi képviselők - ügyintéző közreműködése nélkül - egyszerűen és gyorsan tekinthessék meg azoknak a Fővárosi Törvényszéken vagy a kerületi bíróságokon folyamatban...

Megtekinthetők az állam által rólunk nyilvántartott (alapvető) személyes adataink

A Közigazgatási és Elektronikus Szolgáltatások Hivatala (KEKKH) új, tranzakciós szintű internetes szolgáltatást indított. A szolgáltatás segítségével bárki ügyfélkapus felhasználó megtekintheti, letöltheti, vagy ügyfélkapus tárhelyébe mentheti a hivatalnál nyilvántartott aktuális személyes...

A kevés fizetés a bírói függetlenséget is veszélyezteti - A "csalódott" MABIE "segítséget kér" a miniszterelnöktől

Csalódással értesültek a magyar Bírói Egyesület arról, hogy lekerült a Kormány napirendjéről a bírói - ügyészi életpályáról szóló kormányhatározat és Magyarország 2016. évi elfogadott költségvetése sem tartalmaz a bírói javadalmazással...

Copyright 2015 Panpress Kft.