Legutóbbi

A védő helyettesítésének dilemmái

A több évtizednyi gyakorlattal rendelkező és ennélfogva még a klasszikus eljárási alapelvek megkérdőjelezhetetlenségének hitében szocializálódott büntetőjogászok nemegyszer elborzadva szemlélik azokat a jogalkotási megoldásokat, amelyek alkalmazásának eredményeként nem egy olyan alapelv...

Versenykorlátozás az ügyvédi munkaszerződésekben

A munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. E kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az...

Hibás teljesítés társasházi közös tulajdonban

A felperesek nem igényelhetik azon károk megtérítését, amely tekintetében az alperes teljesítését a szerződésszegésről tudva elfogadták, ugyanakkor jogfenntartó nyilatkozatot nem tettek. Jelen cikk szerzője egy társasházi közös tulajdon ingatlanrészeinek hibái...

Felejthetők és felejthetetlenek

Olyan eseményekről írok, amelyekből én is sokat okultam. Lehet, hogy az olvasónak ma már nem kell tanulnia ezekből. De nem árt, ha megismerkednek azzal, hogy mik történhettek a már lassan...

Kitüntetés - Dr. Virágh Pál

A miniszterelnökség előterjesztése alapján a Magyarország köztársasági elnöke által adományozott Magyar Érdemrend Középkereszt polgári tagozatának kitüntetését kapta meg dr. Virágh Pál debreceni ügyvéd....

Periszkóp

Fellebbezés tanácsülési elbírálásaAz új Be. korábban hatályos 360. § (1) bekezdése az alábbi szövegrészt tartalmazta: A tanács elnöke az ügy érkezésétől számított 30 napon belüli határnapra a fellebbezés elbírálására tanácsülést,...

Három az egyben - Szerkesztőségi jegyzet

Három súlypontja van tartalmilag jelen lapszámunknak. Három különböző dolog, lényegüket tekintve azonban mégis nagyon összefüggenek: egymásra épülő, meghatározó mozzanatai a honi ügyvédi hivatásrendnek....

VII. Magyar Ügyvédnap

A VII. Magyar Ügyvédnapot a Magyar Ügyvédi Kamar november 15-én rendezte meg, ez alkalommal is a Kúria patinás épületében. A magyar és az európai uniós Himnusszal kezdődő rendezvényt dr. Bánáti...

Gátló és serkentő mozzanatok a hivatásrendi munkában

Tisztelt vendégeink!A választásokat követő új kamarai ciklus első ünnepi ülésén nagy a csábítás arra, hogy az ünnep fényét emelendő, hivatásrendi életünk egyfajta gyorsmérlegét megvonva, csak a jóról és a szépről...

Nem dilemma, hanem szövetségesi viszony

„Nehéz helyzetben vagyok – mondotta a VII. Magyar Ügyvédnapon előadása elején dr. Trócsányi László igazságügyi miniszter –, mert többes szakmai identitással rendelkezem". Arra utalt, hogy dolgozott ügyvédként, sőt ma is...

Copyright 2015 Panpress Kft.