Dr. Csentericsné Ágh Bíró Ágnes

bíró, Kúria
1982-ben végezett a szegedi JATE ÁJK-n. 1985-1992 között a Váci Járásbíróságon kezdetben családjogi később kötelmi jogi referádában,1992-1999 között a Pest Megyei Bíróság másodfokú tanácsában ítélkezett kötelmi és kártérítési ügyekben. l999-től a Legfelsőbb Bíróság – jelenleg Kúria – bírája. Szakterülete a dologi és az öröklési jog. Hosszú ideig tagja volt a Jogi Szakvizsga Bizottságnak, éveken át tanított az ELTE Jogi Továbbképző Intézetben,az ingatlanforgalmi szakjogász képzésben. Rendszeresen részt vesz a Kúria joggyakorlat elemző csoportjainak munkájában; tagja volt a Kúria középtávú stratégiáját kidolgozó bizottságnak.

Szerző cikkei

A végrendeleti tanú aláírásának alaki követelményei - Bizonytalanság egy jogegységi határozat kapcsán

A Kúriai Döntések – Bírósági Határozatok 2013/3. számában első olvasatban egy „mérföldkőnek” számító jogegységi határozat közzétételére került sor. A Kúria Pfv. I. ítélkező tanácsa – amelynek tagja vagyok – jogegységi...

Copyright 2015 Panpress Kft.