Dr. Hidasi Gábor

ügyvéd, Budapest
A szerzőről jelenleg nincs megjeleníthető információ. Cikkei kilistázásához kattintson a nevére.

Szerző cikkei

A társasházi jelzálogjog és a végrehajtói okirat

A Jogszabály-változások a földhivatali eljárásokban című 2016. március 29-i konferencián Budapest Főváros Kormányhivatala Földhivatali Főosztályának munkatársai a közelmúlt ingatlan-nyilvántartási-, és földforgalmi jogszabályváltozásai között beszámoltak a 2015. december 24-től hatályos 82/2015.(XII.16.)FM...

Versenykorlátozás az ügyvédi munkaszerződésekben

A munkavállaló legfeljebb a munkaviszony megszűnését követő két évig nem tanúsíthat olyan magatartást, amellyel munkáltatója jogos gazdasági érdekét sértené vagy veszélyeztetné. E kötelezettség teljesítéséért a munkáltató megfelelő ellenértéket fizet. Az...

Az érvénytelen ügyvédi megbízás

2014. március 15-ig nem okozott fejtörést, hogy érvényes-e a szóbeli ügyvédi megbízási szerződés. Tudtuk, hogy érvényes, de tartalmának bizonyítása az ügyvédet terheli (Üt. 23.§ (2) bekezdés). Az új Ptk. azonban...

Copyright 2015 Panpress Kft.