Dr. Kovács Timea

szaknyelvi oktató jogász-nyelvész, Pécs
Dr. Kovács Tímea jogiangol-oktató (az EU terminológiája szerinti) jogász-nyelvész. Hétévnyi joggyakorlatot követően több mint nyolc éve angol jogi szaknyelvet oktat, publikál, lektorál. A Jogi szaknyelvi könyvek-sorozatban megjelent Angol jogi szaknyelv I. Contract law – Szerződések joga című könyv szerzője, a Jogi Fórum jogi szaknyelvi mellékletének és az Ügyvédek Lapja Szaknyelvi rovatának vezetője. PhD szakterületei: Az európai magánjogi jogfogalmak egyértelműsítése, fogalmi meghatározása, egységes európai jogi terminológia. www.drkovacstimea.hu

Szerző cikkei

Új angol jogi terminológia a szerződések nyelvezetében1 - az egységesülő európai kötelmi jogi kifejezések megjelenése a hatályos Ptk.-ban

Jelen cikk első része az európai szerződési jogi terminológiáról, az Európai Bizottság által előkészített változásokról, míg második része a magyar szaknyelvet érintő egyes konkrét hatásokról, a Ptk. angol terminológiát felhasználva...

Copyright 2015 Panpress Kft.