Szerkesztőség

A szerzőről jelenleg nincs megjeleníthető információ. Cikkei kilistázásához kattintson a nevére.

Szerző cikkei

Az új polgári perrendtartás gátat szabhat a perek elhúzódásának - reméli az új IM államtitkár

Az új polgári perrendtartás alkalmas arra, hogy gátat szabjon a perek elhúzódását eredményező jogintézményeknek, a keresetváltoztatásoknak, az újabb és újabb előkészítő iratok és bizonyítási eljárások előterjesztésének - adott hangot véleményének...

​Sok adós mehet bíróságra

Az eddig elbírált ügyek döntő többségét megszüntetéssel zárta le a Pénzügyi Békéltető Testület: ennek alapján akár több ezer adós is bírósághoz fordulhat a közeljövőben . ...

Kapcsolattartás a bíróságokkal január 1-jétől: kizárólag elektronikus úton - Elrettentő lemaradás a távmeghallgatásban

A gazdálkodó szervezetek és a jogi képviselővel eljáró felek, valamint a közigazgatási szervek és egyéb hatóságok a bírósággal – törvényben meghatározott kivételektől eltekintve – 2016. január 1-jétől kizárólag elektronikus...

Konferencia a névviselésről és a névhez való jogról: december 10.

Az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszéke "Családnevek és utónevek a névjog és névtan összefüggésrendszerében" címmel 2015. december 10-én (csütörtökön), 13 és 18 óra között konferenciát rendez. ...

Módosították a szabálysértési törvényt

Az Országgyűlés elfogadta a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló törvényt, valamint ezzel összefüggésben egyes további törvényeket is....

​Vagyonnyilatkozat élettársak között

A 2014. március 15-én hatályba lépett Polgári Törvénykönyv (Ptk.) a korábbi szabályozásnál lényegesen részletesebben rendezi az élettársi kapcsolat létrejöttét, megszűnését, az élettársi tartásra és lakáshasználatra való jogosultságot valamint az élettársi...

​Szárnyakat adhat a Bíróság döntése a virtuális pénznek

Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy a törvényes fizetőeszközökhöz hasonlóan a bitcoin virtuális devizaegységekre vonatkozó ügyleteknek is mentesülniük kell a hozzáadottérték-adó befizetésétől. Ezzel először lett kimondva az, hogy a...

A kkv-kat támogatja az új közbeszerzési törvény

A kis- és középvállalkozások (kkv-k) körében megszűnik a közbeszerzési hirdetmények ellenőrzési díja, a jogorvoslati díj pedig a felére csökken, ezzel is ezt a szférát támogatja az új közbeszerzési törvény -...

EU- állampolgárságról - online

Az Európai Unió tagállamainak állampolgárai számos fontos joggal rendelkeznek állampolgárságukból fakadóan. Hogyan működik a dolog a gyakorlatban? Online konzultációval kívánnak gyakorlati információkhoz jutni. ...

Arányos veszteségleírás az átmeneti szabályozásra is figyelemmel

A jogutód társaság a jogelődtől átvett veszteség felhasználására a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény [Tao. tv.] 17. § (8) bekezdésében foglalt feltételek teljesülése esetén jogosult....

Copyright 2015 Panpress Kft.